Kefil Olan Kişiye Haciz Gelir Mi?

Kefil Olan Kişiye Haciz Gelir Mi?

Kefil olan kişiye haciz gelir mi? Bu konu tanıdığı birine kefil olan kişilerin borcun ödenmemesi durumunda oldukça merak ettiği bir konudur. İhtiyaç kredileri dışında bankalardan kullanılan ev veya taşıt kredilerinde bankalar kredi talebinde bulunan kişiden bir kefil talep eder ve borçlunun borcunu ödememesi durumunda borcu kefilden tahsil eder.

Tabii ki bu direkt bankanın kefilin kapısını çalacağı anlamına gelmez. Kefilden önce kredi alınan ev veya taşıta el konulur. Eğer taşıt veya konut haczedilemezse alacakların tahsili için kefile gidilir. Kefil olan kişi de borçları ödemezse kefil olan kişiye haciz işlemi başlatılır.

Kefil Olan Kişiye Haciz Ne Kadar Sürede Gelir?

Kredi notu düşük olan kişilerden bankalar kredilerinin onaylanması için bir kefil talep eder. Bu bankaların kredi sahibinin finansal durumunun kötüleşmesi ile borcunu ödeyememesi durumunda kendilerini garanti altına almak ve borcu tahsil edebilmek için uyguladıkları bir yöntemdir. Herhangi bir nedenden dolayı kredi sahibi kredi ödemelerini gerçekleştiremezse yasal süreç başlatılır. Yasal sürecin sonunda da kişi borcunu ödememeye devam ederse bankalar borcu tahsil etmek için kefil ile iletişime geçer.

Kefilin borçların ödenmemesi durumunda borcu ödeyeceğini taahhüt etmesi ve bankanın alacaklı olduğu kişiden borcunu tahsil edememesi durumunda bankalar öncelikle borçlu kişiyi telefonla arar. Telefonla iletişim kurulamaz ise borçlunun bankada kayıtlı adresine borç bildirimi yapılır. Eğer yine bir sonuç alınamazsa banka borcun tahsili için süreci avukata devreder. Avukatın yaptığı görüşmelerin olumsuz olması sonucunda ise banka borcu tahsil etmek için kefil olan kişi ile iletişime geçer. Kefil olan kişi de herhangi bir nedenden borcu ödemez veya ödeyemez ise kefil olan kişiye haciz işlemi başlatılır. Kefil olan kişiye haciz işlemi ortalama 1 veya 2 yıl içerisinde gerçekleşir.

Kefil Olan Kişiye Haciz Nasıl Durdurulur?

Herhangi birine kefil olduysanız ve bu nedenle tarafınıza haciz işlemi başlatılacak ise Türk Borçlar Kanunu‘nun 590. Maddesine göre kefil kendini savunma hakkına sahiptir ve başlatılan icrayı durdurabilir. Kefilin kendini savunma hakkı ancak kefile resmi bir icra başlatıldıktan sonra kazanılır. Kefil icrayı durdurmak için yetkili hakime haciz durdurma başvurusunda bulunur. Yetkili hakim Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda belirtilen kurallara göre belirlenir.

Kefil Olan Kişiye Haciz Hangi Durumlarda Gelir?

Kefil olan kişiye haciz işlemi başlatılması için öncelikle kefil olan kişinin borcu ödemeyi kabul etmemesi veya herhangi bir nedenden borcu ödeyememesi gerekir. Bunun dışında kefil olan kişiye haciz şu durumlarda başlatılır.

  • Kredi kullanan kişinin finansal veya farklı bir nedenden borcu ödememesi.
  • Kredi kullanan kişinin vefat etmesi.
  • Kredi kullanan kişinin Kaçak yollarla yurt dışına çıkması ve kredinin tahsili için kendisine ulaşılamaması.