İlamsız İcra Takibi Nedir? İtiraz Nasıl Edilir? 2022

İlamsız İcra Takibi Nedir?

İlamsız icra takibi nedir, özellikle zor dönemlerde borçların ödenememesi durumunda merak edilen bir konudur. Yoğun olarak GSM operatörleri tarafından alacaklarını tahsil etmek için açılan ilamsız icra takibi, her vatandaş tarafından da açılabilir. İcra takipleri ilamsız icra takibi, ilamlı icra takibi, ipotek takibi, rehin takibi, kira takibi, kambiyo takibi, çocuk teslimi takibi olarak 7 şekilde yapılmaktadır. Bu her icranın takibi ve alacağın tahsil biçimleri birbirinden farklıdır. Bu yazımızda ilamsız icra takibi nedir? İlamsız icra takibi nasıl başlatılır? gibi sorulara ek ilamsız icra takibi ile ilgili merak edilen diğer konuları sizler için derledik.

İlamsız İcra Takibi Nedir?

İcra Hukuku’nda belirtilen takip türlerinden bir tanesi olan ilamsız icra takibi, ilam özelliğine sahip bir belge olmaksızın yapılan icra takibidir. İlamsız icra takibi, mahkeme kararı olmadan İcra Dairesinde yapılır. İlamsız icra takibi başlatılması için teminat, para borcu ya da diğer alacakların tahsil edilmesinde herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulmaz.

Bir alacaklının alacağını gösterir veya ispat eder nitelikte bir belge bulunmaması durumunda alacakların tahsil edilmesi için tek yol ilamsız icra takibinde bulunmaktır. Herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulmaması ve herhangi bir dayanak gerekmemesi nedeniyle isteyen herkes tarafından açılabilir.

İlamsız İcra Takibine İtiraz

İlamsız icra takibine itiraz, ödeme emrinin borçluya tebliğ edilmesini takip eden ilk 7 gün içerisinde yapılmalıdır. Eğer 7 gün içerisinde alacaklı tarafından ilamsız icra takibine itiraz edilmezse icra takibi kesinleşir. İcra takibine itiraz edilmez ve icra kesinleşirse borçlunun mal varlığına haciz işlemi başlatılır.

Fakat borçlu tarafından ilamsız icra takibine itiraz edilirse icra takibi durur. Bu durumda alacaklının ilamsız icra takibinin devam etmesi ve alacaklarını tahsil edebilmesi adına itirazın kaldırılması davası ya da itiraza iptal davası açması gerekmektedir. İlamsız icra takibine itiraz borca itiraz veya imzaya itiraz olmak üzere iki nedenden yapılabilir.

İlamsız İcra Takibi Borca İtiraz

İlamsız icra takibinde borca itiraz etmek için alacaklı tarafından başlatılan icra takibine konu olan borcun aslında olmayan bir borç nedeniyle başlatılmasıdır. İlamsız icra takibi borca itiraz için olmayan borç dışında vadenin yanlış belirtilmesi, faizin fazla işletilmesi veya borcun bir kısmına itiraz etmek gibi nedenler de itiraz sebebidir. Borcun bir kısmına itiraz için itiraz edilecek tutarın net olarak belirtilmesi gerekir.

İlamsız İcra Takibi İmzaya İtiraz

İlamsız icra takibi imzaya itiraz edilmesi için alacaklının adi bir senetle icra takibi başlatması ve senet altındaki imzanın borçlu olarak takip başlatılan kişiye ait olmaması gerekmektedir. Aksi bir durumda imzaya itiraz edilemez. Bu nedenle itiraz dilekçesinde imzaya itiraz açık bir şekilde belirtilmelidir. İmzaya itirazın açık bir şekilde belirtilmesi durumunda itiraz edilmemiş sayılır.

İlamsız İcra Takibine İtiraz Edilmesi Durumunda Alacaklının Başvuracağı Yollar

İlamsız icra takibine alacaklı tarafından itiraz edilmesi sonrası takip bu itiraz ile durmuş işe alacaklının başvuracağı yollar şunlardır.‌

  • Alacaklı İcra Mahkemesine 6 ay içerisinde itirazın kaldırılması başvurusunda bulunabilir.
  • ‌Alacaklı Genel Mahkemelere 1 yıl içerisinde itirazın iptali için dava açabilir.
  • İtirazın kaldırılması davası açabilmek için alacaklının şu belgelere ihtiyaç duymaktadır.
  • Noter tarafından imzası tasdik edilmiş senet.
  • ‌İmzası bildirilmiş adi senet.
  • ‌Resmi veya yetkili kurumlardan usulüne uygun alınmış belge ya da makbuz.
  • Alacaklının itirazın kaldırılması için açtığı dava alacaklı lehine sonuçlanırsa takip kaldığı yerden devam eder. Borçlu için ise icra inkar tazminatına ve kötü niyet tazminatına hükmedilir.